top of page
Search

מילים שנעות ויוצרות


הרבה זמן אני שמה לב למילים, לדרך שבה אנחנו מבטאים את עצמנו וכך, יצא שחשבתי לעצמי על נושא השפה שלנו ולא אני לא מדברת על בוטוקס.. השפה שאנחנו מדברים אחד לשני ובשיח הפנימי שלנו. מילים, תנועות והבעות פנים. השפה היא מעבר למילים, היא מלווה במימיקות פנים, תנועות ידיים, תנועות של הגוף, למשל שאנחנו נגעלים ממשהו בד״כ חוץ מהמילים שנשתמש תהיה תנועה ופרצוף מסויים שימחיש את מה שאנחנו חושבים/מרגישים לגבי הדבר. למילים ולשפה יש כח עצום ליצור ולהרוס. ״חיים ומוות ביד הלשון״ ועוד משפטים שמדברים על האופן שבו אנחנו משתמשים בשפה להביע את עצמנו. זאת אומרת שמה שאנחנו אומרים ואיך שאנו אומרים יש כח במציאות שלנו. *שפת האהבה-מלווה בתנועות רכות, מילים מעצימות ומלטפות, הבנה, הכלה, חמלה כמה שפת האהבה מעצימה, הכוח שלה הוא גדול וחוצה יבשות, מאפשר ,חם, פותח, מלווה בתשוקה, שימחה, הרחבה של הלב, יוצר אמון, יוצר תקשורת אמפתית וכו׳. כשאנו משתמשים בשפה מקדמת, שפה שבונה עולמות, אנחנו יוצרים אנרגיה חיובית שיש לה גלים ותנועה שמשפיעה הרבה מעבר למה שהעיניים רואות. *שפה אלימה- מילים פוגעות כלפי הסביבה וכלפי עצמנו, כעס, זעם, שימוש בידיים, כיווץ של הגוף, סוגר, יוצר ניתוק בין הלב לראש, מוריד ומשפיל, יוצר מחלות, שיפוטיות, ביקורתיות ושימוש בציניות. שפה אלימה יוצרת הרס וחורבן, היא ממוטטת עולמות ובונה כאב גדול. שימו ❤️ לשפה שלכם, תעצרו, תחשבו איך להגיב לעצמכם ולסביבה, איזה תקשורת אתם רוצים לבנות. אני יודעת שאין לכם זמן( זה יהיה לפוסט אחר) והאוטומט קופץ כל כך מהר שאין סיכוי להשיג אותו אתם חושבים. אני מזמינה אתכם, לעצור ולבחון את השפה שלכם. השבוע אני למדתי שבמקום להגיד אין לי כח( לפעמים האוטומט גם שלי קופץ) אחליף את הא׳ בת׳ תן לי כח💪🏻

שיהיה שבוע מהמם מלא בכוחות על

מאחלת לכם שבת שקטה מלאה בכוחות על🧘🏻‍♀️.

32 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page