top of page
Search

חוקי הבית שלך


* אם משהו מרגיש לך שגוי, אל תעשי אותו. * תגידי בדיוק את מה שאת מתכוונת אליו. * אל תרצי אנשים. * תסמכי על החושים שלך. * אל תדברי על עצמך רעות (גם על אחרים). * לעולם אל תוותרי על החלומות שלך. * אל תפחדי להגיד לא. * אל תפחדי להגיד כן. * היי אדיבה לעצמך. * תשחררי את מה שאין לך שליטה עליו. * הישמרי מדרמות ושליליות בחייך. * תאהבי. ככל שאנחנו סומכים על עצמנו יותר, מחוברים למי שאנחנו, זה מביא איתו בטחון, הבטחון מייצר אומץ וחיבור פנימה. ככל שנהיה יותר במקומות האלו עם עצמנו,הדברים שנבקש עבורנו יהיו אותנטיים ויוכלו לבוא לידי ביטוי החוצה. ב-😍

לפעמים אנחנו צריכים מילים פשוטות כדי להבין משמעויות גדולות, האסימון נופל ושומעים את רעש המתכת כמו צלצול מעיר על הריצפה (במקרה של היום זה יותר סים שנופל אבל בגלל שיש כל כך הרבה רעש מסביב הצליל שלו לא מספיק חזק) כדי שלא נפספס את מה שאנחנו מבקשים, כדאי לשמור על עירנות ונוכחות ברגעי החיים שחולפים עלינו כה מהר.

-רשום בלשון נקבה אך פונה לשני המינים

19 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page