top of page
Search

זיכרון


בחרתי את המילה זיכרון ,כי הזיכרון הוא יכולתו של האורגניזם לאגור מידע מהחיצוני דרך החושים ולהשתמש בו.

רובנו שמענו על כל משפטי המנטרה "להסתכל על חצי הכוס המלאה" ,"הכל אפשרי", "אין דבר העומד בפני הרצון" ועוד רבים כאלו וחלקנו אכן חיים לפי האימרות הללו ומגשימים את עצמנו בדרך כזו ואחרת.

בעולם המערבי שאנו חיים בו, העבודה, הילדים, והמטלות היומיומיות, שוחקים אותנו לפעמים ואז אנחנו מתחילים לשכוח את מה שאנו יודעים ואיך עושים את זה.

לכן אנו זקוקים לתזכורות יומיומיות, שבועיות, משהו שייתן לנו אנרגיה להמשיך הלאה בחדווה וברצון אמיתי לאושר כאן ועכשיו.

היומן כלים שנתי שיצרתי " ללבוש אושר" לשנת 17-1

8 נולד מתוך המקום לתת לך תזכורות ואימון,בכדי שבכל יום תיחשפי למשפטי השראה, לשיקוף עצמי, לתשומת לב, וכך בעצם תוכלי להכניס לתוך היום שלך הכרה והוקרת תודה ומבט ארוך על הדברים הטובים והשמחים שיש לך ושקורים לך ממש כל יום( לא תמיד אנו שמות לב), ההרגל של לקום בבוקר לדוגמא, לרחוץ שיניים, להתלבש ולנשום.... לנשום כל רגע נשימות של חיים.

אנו עושות זאת כל יום,וזה לא מובן מאליו ואפילו תודה קטנה כל יום לעצמך עבור זה, מזכיר לנו את החיים, שאנחנו פה.

כאן ועכשיו.......


9 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page